Periyodik Tablo ve Element Özellikleri

Periyodik Tabloda Yer Alan Elementlerin Kısaltmaları ve özellikleri hakkında bilgi edinmek, gizemli dünyaya adım atmak ve gizemlerin hangi kaynaklarda yer aldığını öğrenmek artık çok kolay!

 

Element İsmi Element Sembolü Element Çeşidi Element Özellikleri Kullanım Alanları Bulunduğu Kaynaklar
Hidrojen H Yalın Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. En hafif elementtir. Enerji üretimi (petrokimya, rafineriler), amonyak üretimi, metalurjide kullanım. Su (H2O), doğal gaz, metan, petrol, kömür.
Helyum He Yalın Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. İnert bir gazdır. Balon dolgu gazı, soğutma uygulamaları, tıbbi görüntüleme (MR) cihazlarında kullanılır. Doğal gaz yatakları, havagazı üretimi.
Lityum Li Metal Parlak gümüş gri renkli bir metal. İyi iletken. Piller, cam üretimi, alaşımlar. Doğal tuz gölleri, tuzlu su, lityum minerali (spodümen, lepidolit).
Berilyum Be Metal Beyaz-ışıltılı, hafif, sert ve kırılgan bir metal. Uzay endüstrisi, nükleer reaktörler, radyasyon kalkanları, fiber optikler. Beryllium minerali (beril, krisoberil), beryllium alüminyum silikat minerali (bertrandit).
Bort B Yarı-metal Kokusuz, renksiz, tatsız bir katı. Seramikler, cam üretimi, tarım (bor mineralleri), nükleer reaktörler. Bor minerali (boraks, kernit, kolymanit).
Karbon C Yalın Farklı allotropik formlarda bulunabilir (elmas, grafit). Yakıtlar, elmas ve grafit üretimi, çelik üretimi, elektronik, ilaçlar, gıda endüstrisi. Dünya kabuğunda karbonat mineralleri (kireçtaşı, mermer), petrol ve kömür rezervleri.
Nitrojen N Yalın Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. Dünya’nın atmosferinde bol miktarda bulunur. Gübre üretimi (amonyum nitrat), soğutma uygulamaları, gıda endüstrisi (atmosfer ambalajlama). Atmosferik azot (N2) gazı.
Oksijen O Yalın Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. Canlıların solunumunda önemli rol oynar. Solunum, yanma, oksidasyon reaksiyonları, tıbbi oksijen, sanayide kullanım. Atmosferik oksijen (O2) gazı, su (H2O), oksijenli mineraller.
Flor F Yalın Zehirli, soluk-sarı renkte bir gaz. Kimya endüstrisi (Teflon üretimi), diş sağlığı, soğutma uygulamaları, cam üretimi. Florit minerali (kalsiyum florür), Florit (CaF2), florapatit (kalsiyum fosfat florür).
Neon Ne Yalın Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. Reklam panoları, aydınlatma, lazerler, gaz deşarj tüpleri. Doğal gaz yatakları.
Sodyum Na Metal Parlak, gümüş beyazı renkte bir metal. Tuz üretimi, sodyum hidroksit üretimi, kimyasal sentezler, metalürji. Deniz suyu, mineral halinde (halit, trona), bazı minerallerde (albit, nefelin, sodalit).
Magnezyum Mg Metal Parlak gümüş-beyaz bir renge sahip bir metal. Uçak parçaları, hafif alaşımlar (otomobil ve uçak endüstrisi), yanmış magnezyum. Deniz suyu
Alüminyum Al Metal Gümüşi, hafif, yumuşak, dövülebilir bir metal. Uçaklar, gemiler, alüminyum folyo, içecek kutuları, inşaat malzemeleri. Boksit (bauxite) cevheri, kil, kömür, dolomit, kalsit.
Silisyum Si Yarı-metal Gümüşi mavi-beyaz renkte bir metal. Yarı iletkenler (transistörler, entegre devreler), cam üretimi, seramikler, güneş pilleri. Kuvars (silis), silikon karbür, silisyum oksit.
Fosfor P Yalın Kırmızı, beyaz, sarı ve siyah renklerde bulunabilir. Gübre üretimi, deterjanlar, ateşleme maddeleri, DNA ve RNA’nın yapı taşı. Apatit (fosfat), guano, fosforit, katran (fosfor bileşikleri).
Kükürt S Yalın Sarı renkte bir element. Kauçuk üretimi, gübre üretimi, patlayıcılar, sabun üretimi, kozmetikler. Kükürt cevheri (pirit, galenit), petrol ve doğal gaz, volkanik bölgeler.
Klor Cl Yalın Sarımsı yeşil gaz, zehirli ve keskin bir kokuya sahiptir. Suda dezenfeksiyon, PVC üretimi, ağartıcılar, ilaç endüstrisi. Tuzlu su (deniz), klorit mineralleri (sylvin), hidroklorik asit (sülfirik asit), klorat (sodyum klorat), klorat (potasyum klorat).
Argon Ar Yalın Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. Kaynakta inert gaz, ampullerde dolgu gazı, lazerler, ışık kaynağı. Hava.
Potasyum K Metal Parlak, gümüş beyazı renkte bir metal. Gübre üretimi, potasyum hidroksit üretimi, cam üretimi, sabun üretimi. Potasyum minerali (sylvite, kainit, langbeinite), bitki artıkları, deniz suyu, bazı mineraller.
Kalsiyum Ca Metal Parlak, gri-gümüş renkte bir metal. Kemik ve diş sağlığı, çimento üretimi, ağır metallerin arıtılması, sinir iletimi. Kalker, kalsit, kireçtaşı, alçıtaşı, diğer kalsiyum mineralleşme biçimleri.
Skandiyum Sc Geçiş Metal Parlak gümüş renkte bir metal. Alüminyum alaşımları, LED ışıklar, radyoaktif kaynaklar. Minerallerde (thorvevit, euxenit), Skandiya oksit, Skandiya florür.
Titanyum Ti Geçiş Metal Gri-beyaz metalik renkte bir element. Uçak yapımı, protez implantları, kozmetik ürünler, gemi yapımı, tıbbi implantlar. Titanyum minerali (ilmenit, rutil, anatas), titanyum dioksit (Rutile, anatase, brookite).
Vanadyum V Geçiş Metal Gri renkte, tok, sert bir metal. Metal alaşımları (çelik), kimyasal katalizörler, pil endüstrisi, seramikler. Vanadyum minerali (vanadyum içeren magnetit, vanadyum içeren yüzeysel bakır), petrol rezervleri.
Krom Cr Geçiş Metal Parlak, gri renkte bir metal. Krom kaplama, paslanmaz çelik, alaşımlar, pigmentler, cıva klorür üretimi. Cromit minerali (krom cevheri), demir cevheri (bauxite), krom bakımından zengin kömür, bazı mineral depozitleri.
Mangan Mn Geçiş Metal Parlak, gümüş-gri renkte bir metal. Çelik üretimi, pil endüstrisi, seramikler, çimento üretimi. Piroksenit, manganit, pirolüsit, kalsiyum manganit.
Demir Fe Geçiş Metal Gri-siyah metalik renkte bir element. Yapı malzemeleri, otomotiv endüstrisi, çelik üretimi, manyetik malzemeler. Demir cevheri (hematit, manyetit), limonit, siderit, bakır ve nikel cevherleri.
Kobalt Co Geçiş Metal Gri renkte, parlak bir metal. Manyetler, bataryalar, alaşımlar, renk pigmentleri. Kobalt cevheri (kobaltin, kobaltit), demir ve nikel cevherleri, demir ve bakır çatışmaları.
Nikel Ni Geçiş Metal Parlak, gümüş renkte bir metal. Alaşımlar (paslanmaz çelik), bataryalar, mıknatıslar, jet motorları.
Bakır Cu Geçiş Metal Parlak, kızıl-kahverengi renkte bir metal. Elektrik kabloları, boru ve boru tesisatları, elektronik cihazlar, alaşımlar. Bakır cevheri (kalkopirit, kovelit, azurit), bakır yatakları, feldspatlar.
Çinko Zn Geçiş Metal Parlak, gri-mavi renkte bir metal. Pil üretimi, galvanizleme, çinko oksit, alaşımlar. Çinko cevheri (çinko blende, smithsonit, franklinit), çinko bakımından zengin topraklar.
Galyum Ga Metal Parlak gümüş renkte, yumuşak bir metal. Yarı iletkenler, lazer diyotlar, LED’ler, alaşımlar. Çinko, alüminyum, çinko cevherleri.
Germaniyum Ge Yarı-metal Gri-beyaz kristal yapısına sahip bir element. Yarı iletkenler, güneş pilleri, optik fiberler, elektronik. Doğal olarak nadir, çinko, bakır, galyum, silikon gibi cevherlerden ayrılabilir.
Arsenik As Yarı-metal Metalik grilikte, kristal veya amorf halde bulunabilir. İlaçlar, böcek öldürücüler, yarı iletkenler, alaşımlar. Arsenik cevheri (germanit, realgar, orpiment), metal cevherleri (bakır, altın, gümüş, kurşun), arsenik içeren mineraller (arsenopyrite).
Selenyum Se Yalın Koyu gri renkte bir element. Fotoelektrik hücreler, lazerler, soğuk hava pilleri, cam üretimi. Bakır, nikel, çinko, gümüş cevherleri.
Brom Br Yalın Koyu kırmızı-kahverengi renkte bir sıvı. Ilımlı antiseptik, soğutma uygulamaları, pestisitler, ilaçlar. Okyanus suları (deniz suyu), bromür mineralleri (karnalit, sylvite, halit), volkanik gazlar.
Kripton Kr Yalın Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. Ampul dolgu gazı, lazerler, flaş lambalar, gaz deşarj tüpleri. Atmosfer.
Rubidyum Rb Metal Parlak gümüş renkte bir metal. Çok kanallı atomik spektroskopi, araştırma için manyetik ölçümler, zamanlayıcı cihazlar. Lityum ve rubidyum cevherleri, bazı mineral suları, deniz suyu.
Stronsiyum Sr Metal Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Pyroteknikler (kırmızı renk), TV tüpü katotları, radyoaktif izotop üretimi. Stronsiyum minerali (celestine, strontianite), bazı minerallerde (florit, baryt), maden atıkları.
Yttrium Y Geçiş Metal Parlak gümüş renkte bir metal. Lambalar, manyetik cihazlar, seramikler, elektronik uygulamaları. Monazit, bastnasite, xenotim, ile zenginleştirilmiş granit ve dioritler.
Zirkonyum Zr Geçiş Metal Parlak, gümüş-beyaz renkte bir metal. Yarı iletkenler, lambalar, nükleer reaktörler, raket kalkanları. Zirkon minerali (zirkon), zirkonit minerali (baddeleyit, zirkonya), monazit, xenotim.
Niobyum Nb Geçiş Metal Parlak, gri renkte bir metal. Süper iletkenler, nükleer reaktörler, jet motorları, tıbbi implantlar. Niobium ve tantalit cevherleri, pikroceynit, granitler, metamorfik kayalar.
Molibden Mo Geçiş Metal Parlak, gümüş-beyaz renkte bir metal. Çelik üretimi, nükleer reaktörler, katkı maddeleri, elektronik uygulamaları. Molibdenit (molibden cevheri), volfram cevheri (scheelite), bazı mineraller (hübnerit, ferberit), endüstriyel atıklar.
Teknesyum Tc Geçiş Metal Radyoaktif, metalik gri renkte bir element. Nükleer tıp (radyoizotop izleyiciler), radyoaktif izotop üretimi. Nükleer reaktörlerdeki fisyon ürünü, radyoaktif atık geri dönüşümü.
Rutenyum Ru Geçiş Metal Parlak gümüş renkte bir metal. Elektronik, kimyasal katalizörler, platin alaşımları. Nikel, bakır, kobalt, demir cevherleri, platin, paladyum.
Rodiyum Rh Geçiş Metal Parlak gümüş beyazı renkte bir metal. Otomotiv katalitik konvertörler, mücevherat, termoelektrik cihazlar. Platin, nikelli cevherler, nikeliferous lateritler.
Palladyum Pd Geçiş Metal Parlak, beyaz gümüş renkte bir metal. Otomotiv katalitik konvertörler, mücevherat, diş implantları, elektrik kontakları. Platin, bakır, nikel ve kobalt cevherleri, nikeliferous lateritler.
Gümüş Ag Geçiş Metal Parlak beyaz gümüş renkte bir metal. Mücevherat, para, elektrik iletkenleri, ayna kaplamaları. Gümüş cevheri (oksit, sülfür, klorür), platin, bakır, çinko, altın cevherleri.
Kadmiyum Cd Geçiş Metal Parlak, beyaz renkte bir metal. Pil üretimi, çinko kaplama, yarı iletkenler, renk pigmentleri. Çinko, kurşun, bakır, altın, gümüş cevherleri.
İndiyum In Metal Parlak gümüş renkte bir metal. LCD ekranlar, lazer diyotlar, yarı iletkenler, cam üretimi. Çinko, kurşun, demir, bakır cevherleri, çinko, kurşun, bakır üretim artıkları.
Kalay Sn Geçiş Metal Gri-beyaz renkte bir metal. Kaplama malzemesi, lehimler, konserve kutuları, seramikler. Kalay cevheri (kassiterit), kurşun, çinko, tungsten, tantalit, mika, ikincil kalay kaynakları.
Antimon Sb Yarı-metal Gri-beyaz renkte bir metal. Alev geciktiriciler, lehimler, piller, seramikler. Antimon cevheri (stibnit), kurşun, bakır, gümüş, çinko, cıva, altın cevherleri.
Tellür Te Yarı-metal Metalik grilikte, kristal veya amorf formda bulunabilir. Güneş pilleri, elektronik, ısıtmalı camlar, termoelektrik cihazlar. Altın, bakır, kurşun, çinko, nikel, gümüş cevherleri.
İyod I Yalın Parlak, koyu mor kristal yapılı bir element. İlaçlar, fotoğrafçılık, antiseptikler, gıda katkı maddeleri. Okyanus suları (deniz suyu), kuru okyanus litosferi (kaya tuzu yatakları), iyotit minerali.
Xenon Xe Yalın Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. Ampul dolgu gazı, lazerler, flaş lambalar, gaz deşarj tüpleri. Hava, kripton üretimi, xenonlu meteorlar.
Sezyum Cs Alkali Metal Gümüş beyazı renkte bir metal. Atom saati, nükleer fizik araştırmaları, katot ışın tüpleri, radyoizotop jeneratörleri. Lityum, rubidyum, potasyum cevherleri, çözünmüş mineraller (deniz suyu, maden suları).
Baryum Ba Alkali Toprak Parlak gümüş beyazı renkte bir metal. Çatlama maddeleri, optik camlar, X-ışını tüpleri, kırmızı sinyal işaretçileri. Baryt minerali (barit), barium cevheri (witherite), barium cevheri (baryto-calcite), kalsiyum cevherleri.
Lantan La Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Katalizörler, piller, cam, lamba fosforları, hidrojen depolama. Monazit, bastnasite, xenotim.
Serium Ce Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Katalizörler, manyetik malzemeler, optik camlar, fosforlar, çelik alaşımları. Monazit, bastnasite, xenotim.
Praseodim Pr Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, optik camlar, çelik alaşımları, lazerler. Monazit, bastnasite, xenotim.
Neodim Nd Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, lazerler, camlar, lazer diyotlar. Monazit, bastnasite, xenotim.
Prometyum Pm Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Radyoizotop güç kaynakları, nükleer reaktörler, izleyiciler. Fissiyon reaksiyonlarıyla nükleer atık, lantanit cevherleri.
Samaryum Sm Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, lazerler, camlar, katalizörler. Monazit, bastnasite, xenotim.
Europium Eu Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Floresanlar, CRT ekranlar, lazer diyotlar, camlar. Monazit, bastnasite, xenotim.
Gadolinyum Gd Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, lazerler, katalizörler, yüksek dayanımlı alaşımlar. Monazit, bastnasite, xenotim.
Terbiyum Tb Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, optik camlar, lazerler, floresanlar. Monazit, bastnasite, xenotim.
Disprozyum Dy Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, optik camlar, lazerler, nükleer reaktör kontrol çubukları. Monazit, bastnasite, xenotim.
Holmiyum Ho Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, lazerler, camlar, mikrodalga cihazları. Monazit, bastnasite, xenotim.
Erbiyum Er Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, lazerler, camlar, nükleer reaktör kontrol çubukları. Monazit, bastnasite, xenotim.
Tulimyum Tm Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, lazerler, camlar, radyografik çözümlemeler. Monazit, bastnasite, xenotim.
İtterbiyum Yb Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, lazerler, camlar, saatler, izleyiciler. Monazit, bastnasite, xenotim.
Lütyum Lu Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Manyetik malzemeler, lazerler, camlar, petrokimyasal katalizörler. Monazit, bastnasite, xenotim.
Hafniyum Hf Geçiş Metal Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Uzay araştırmaları, nükleer reaktörler, kaplama malzemeleri. Zirkon cevherleri, monazit, xenotim.
Tantal Ta Geçiş Metal Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Elektronik bileşenler, yarı iletkenler, kaplama malzemeleri. Tantalit, columbit, tantalit cevherleri.
Wolfram W Geçiş Metal Parlak gri-siyah renkte bir metal. Lamba filamentleri, kesme araçları, elektronik cihazlar, fırın elemanları. Volframit (volfram cevheri), tungsten mineralleri, volframit, sodyum tungstat, kalsiyum tungstat, kalsiyum tungstat.
Renyum Re Geçiş Metal Parlak gümüş renkte bir metal. Katalizörler, lamba filamentleri, x-ışını tüpleri. Molybdenum cevherleri, renium mineralleri, volfram mineralleri.
Osmiyum Os Geçiş Metal Parlak beyaz gümüş renkte bir metal. Elektronik bileşenler, lamba filamentleri, katalizörler. Platin, nikel, krom cevherleri, platin ve nikel cevherleri.
İridyum Ir Geçiş Metal Parlak beyaz gümüş renkte bir metal. Elektrik kontakları, lazerler, katalizörler, mücevherler. Platin, nikel, krom cevherleri, platin ve nikel cevherleri.
Platinyum Pt Geçiş Metal Parlak gri renkte bir metal. Katalizörler, mücevherler, diş implantları, elektrik kontakları. Platin, nikel, krom cevherleri, platin ve nikel cevherleri.
Altın Au Geçiş Metal Parlak sarı renkte bir metal. Mücevherler, para, elektronik bileşenler, diş dolguları. Kuvars cevherleri, alüvyon, kumullar, nehir yatakları.
Cıva Hg Geçiş Metal Gri-siyah renkte bir metalik sıvı. Termometreler, barometreler, cıva hücreleri, cıva buhar lambaları. Kuru ve sulu maden yatakları, Cinnabar minerali, civa(II) klorür, civa(II) sülfat.
Taluryum Tl Metal Parlak beyaz gümüş renkte bir metal. Cam üretimi, kimya endüstrisi, lehimler, manyetik cihazlar. Cıva, kurşun, çinko, demir cevherleri, çinko ve kurşun üretim atıkları.
Kurşun Pb Metal Parlak gri renkte bir metal. Pil üretimi, kurşun asit aküler, lehimler, ateşleme maddeleri. Galenit (kurşun cevheri), siyah çinko cevheri, anglesit, cerusite.
Bizmut Bi Metal Parlak beyaz gümüş renkte bir metal. İlaçlar, ateşleme maddeleri, metal alaşımları, makyaj malzemeleri. Bismutin (bizmut cevheri), bismutin minerali (bismutinite), cerargyrite, bismutit.
Polonyum Po Metal Parlak gümüş renkte bir metal. Nükleer reaktörler, elektrostatik uygulamalar, nükleer silahlar. Radyoaktif bozulma (kürt, alfa bozunumu) sonucu, uranyum, polonyum radyoizotopları.
Astatin At Yarı-metal Siyah, mor veya metalik renkte bir katı. İlaçlar, nükleer tıp, nükleer reaktörler, astrofizik araştırmaları. Uran cevherleri (monazit, bastnasite), astatin izotopları (yayılım radyoizotopları).
Teknesyum Tc Geçiş Metal Sentetik olarak üretilen, radyoaktif bir element. Tıbbi görüntüleme, radyofarmasötikler. Nükleer reaktörlerdeki uranyum ve molibdenin nötron bombardımanıyla sentezlenir.
Teknetyum Tm Geçiş Metal Sentetik olarak üretilen, radyoaktif bir element. Tıbbi görüntüleme, radyofarmasötikler. Nükleer reaktörlerdeki uranyum ve molibdenin nötron bombardımanıyla sentezlenir.
Prometyum Pm Lantanit Parlak gümüş-beyaz renkte bir metal. Radyoizotop güç kaynakları, nükleer reaktörler, izleyiciler. Fissiyon reaksiyonlarıyla nükleer atık, lantanit cevherleri.
Polonyum Po Metal Parlak gümüş renkte bir metal. Nükleer reaktörler, elektrostatik uygulamalar, nükleer silahlar. Radyoaktif bozulma (kürt, alfa bozunumu) sonucu, uranyum, polonyum radyoizotopları.
Astatin At Yarı-metal Siyah, mor veya metalik renkte bir katı. İlaçlar, nükleer tıp, nükleer reaktörler, astrofizik araştırmaları. Uran cevherleri (monazit, bastnasite), astatin izotopları (yayılım radyoizotopları).
Radon Rn Yalın Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. Radyoizotop tedavileri, radyoizotop izleyiciler, radyoaktif gaz araştırmaları. Radyoaktif bozunma (radonun radyoaktif bozunması sonucu), uranyum, torium ve radyum izotopları.
Franciyum Fr Alkali Metal Parlak gümüş renkte bir metal. Atom saati, nükleer fizik araştırmaları, manyetik ölçümler, zamanlayıcı cihazlar. Lityum, rubidyum, potasyum cevherleri, çözünmüş mineraller (deniz suyu, maden suları).

 

Diğer yazılarıımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir