Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir? Kısa Bilgi

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir? Kısa Bilgi

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir? Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir? Kısa Bilgi.

Beslenme: Ototrof ve heterotrof olmak üzere ikiye ayrılır. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için beslenmek yani yemek yemek zorundadır.

Solunum; solunum olmadan canlılar yaşayamaz. Onun için solunum yapmak zorundadırlar. Sağlıklı yaşayabilmek için enerjiye ihtiyaçları vardır, enerjiyi de solunumdan alırlar. İki çeşit solunum türü vardır, oksijenli ve oksijensiz.

Boşaltım; beslendikten sonra boşaltıma ihtiyaçları olur. Vücut zararlı maddeleri vücuttan atması gerekir. Boşaltım türleri ise, terleme, idrar, dışkılamadır. Bitkilerde ise bu olay terleme ve yaprak dökümü olarak bilinir.

Üreme; canlılar soylarını sürdürmeleri için üremesi gerekir. İki çeşit üreme vardır, eşeyli ve eşeysiz.

Hareket; bununda iki çeşidi vardır, aktif ve pasiftir. İnsanlar ve hayvanlar aktiftir sürekli hareket ederler bitkiler ise pasiftir hareket etmezler.

Çevresel Olaylara Tepki; canlılar ses, ışık, dokunma, tatma gibi bir çok tepkiye sahiptir.

Hücresel Yapı; prokaryot ve ökaryot olmak üzere 2 çeşidi vardır. Canlılar bir veya daha çok hücrenin bir araya gelmesinden oluşur.

Organizasyon; Tek hücreli canlılarda, bir tane hücre olduğu için içindeki organeller ve moleküller sayesinde bütün yaşamsal olaylar o hücre içinde gerçekleşir . Çok hücreli canlılarda ise basitten gelişmişse doğru oluşan bir durum söz konusudur . İnsandaki organizasyonu açıklarsak; hücre, –doku, organ, –sistem, –organizma’dır.

Canlıların Ortak Özellikleri

Hiç yorum yok