Mitoz Bölünmenin Özellikleri Hakkında Bilgi

Mitoz Bölünmenin Özellikleri Hakkında Bilgi

Mitoz Bölünmenin Özellikleri Hakkında Bilgi


Üreme hücreleri dahil bölünebilen bütün hücrelerde mitoz bölünme olur. (n, 2n, 3n vs. gibi)

Kromozom sayısı ve yapısı değişmez.

Bölünmeden sonra oluşan 2 hücre kalıtsal olarak aynıdır fakat fiziksel bakımdan biraz farklı olabilir. (boyut, besin değeri, organel sayısı vs. gibi)

Mitoz Bölünmenin Önemi

Bu bölünme canlılarda hücrelerin üremesini sağlar. Çok hücreli canlılarda ise ölü hücrelerin bölünerek yenilenmesine ve zarar görmüş işlevini yitirmeye başlamış hücrelerin onarılmasını üstlenir. 

Yani mitoz bölünme ile canlılar çoğalır, ölü hücreler yenilenir, zarar görmüş hücreler yeniden onarılır ve hasarlı dokular tamir edilir.

Mitoz Bölünmenin Amacı

Ana hücre ile aynı yapıya sahip iki yavru hücre oluşturmak ve tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlamak.

Mitoz çekirdek bölünmesidir 4'e ayrılır

Profaz bölünmenin ilk evresidir. Daha önceki evre olan interfazda eşlenen kromatin iplikler kalınlaşır ve kısalır kromozomları oluşturur. Kromozomlar ışık mikroskobunda net bir şekilde görünür.

Metafaz kromozomlar artık sentrozomlar arasında oluşan iğ ipliklerine, ekvator düzlemine, oturur. Sentromerler iğ ipliklerinde tam bir hiza ile durduğu için, kardeş kromatitler ayrılmaya tam olarak hazır olur.

Anafaz kardeş kromatitleri toplu halde tutan sentromerlerin bölünmesi ile başlayan mitoz bölünme evresi. İğ ipliklerinin kısalmasıyla ayrılan kardeş kromatitlerden ikisi karşıt olarak kutuplara geçer. Yani kromatitler iki kutup arasında ayrılmıştır.

Telofaz Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem de mayoz'da görünür. Anafaz'dan sonra görünen bölünme türüdür. Bu evreye geldiklerinde kromozomlar görülmezler.

Hiç yorum yok