Işık ve Sesin Ortak Özellikleri

Işık ve Sesin Ortak Özellikleri

Işık ve Sesin Ortak Özellikleri
Ses ve ışık, her ikisinin de dalgalar halinde hareket eden enerji formları olması bakımından benzerdir.

Her ikisi de dalga boyu, frekans ve genlik özelliklerine sahiptir. İşte bazı farklılıklar var:

Ses, boş alanlardan geçerken ses yalnızca bir ortamdan (madde) geçebilir.
Ses, maddenin titreşimlerinin neden olduğu bir mekanik enerji şeklidir. Işık, elektrik ve manyetik alanların etkileşiminin neden olduğu elektromanyetik enerjidir.
Bir ışık dalgası enine bir dalgadır, yani yer değiştirmesi hareket yönüne diktir. (Bir sinüs dalgası veya bir okyanus dalgası düşünün.)
Bir ses dalgası uzunlamasına bir dalgadır, yani yer değiştirmesi hareket ettiği yöndür. Buna sıkıştırma dalgası da denir.
Resim Slinky bir oyuncak (yay) uzunlamasına gerilir ve sıkıştırılır. Işık sesden çok daha hızlı hareket eder.
Saniyede yaklaşık 300 milyon metre hızla, ses ise yüksekliğe ve hava sıcaklığına bağlı olarak saniyede 340 metre hızla ilerliyor.


Hiç yorum yok