Cin Nedir? Cinler Hakkında Bilgiler

Cinler Hakkında Bilinmeyenler

Cin Nedir? Cinler Hakkında Bilgiler

İnsan topraktan, melek nurdan, cinler ise dumansız ateşten yaratılmıştır. Nasıl imansız olan insanlar Cehenneme gidecektir aynısı Cinler içinde geçerlidir. Cinlerinde kâfirleri ve Müslümanları vardır.

Cinlerinde bizim gibi aileleri vardır. Onlarda evlenir, çoğalır, inançlı ve inançsız olanları da vardır. Onlarda bizim gibi sorumlu kişilerdir.

Cinler insanları duyarlar ve görürler, istedikleri zaman yanlarında olurlar, güçleri oldukça fazladır. Cinler insanların emirlerine girebilirler ve aynı şekilde insanları emirleri altına alabilirler.

Cinlerde insanlar gibi Cehenneme gireceklerdir.

Cinlere tapan insanlar vardır. Bir ayette söyle der; “Melekler; seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar Cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu Cinlere inanıyordu.”

Cinlerin varlığı gerçektir. Cinler insanlara musallat olup onları kullanmaya çalışırlar.

Cin geleceği bilemez, gelecekte ne olacak bunları bilemez. Fakat gizli şeyleri bilirler. Bir şeyiniz kayboldu onun nerde olduğunu çok iyi bilirler veya geçmişi de bilirler. Sizin hatırlayamadığınız geçmişi çok iyi şekilde bilirler.

Cinler şeffaftırlar, gizli yerlere rüzgâr gibi girerler ve her şeyden bilgi sahibi olurlar.

Peki hayvan şekline girebilirler mi? Genellikle insan şekline girerler. İnsan gibi görünebilirler. Ayaklarının ters ve boylarının kısa olduğu söylenir.

Bazı Özellikleri

Cin ateş ve havadan yaratıldığı için şeffaftır.

Çok çabuk hareket ederler.

Hafif bir çarpmada hemen ölürler.

Uzun ömürlüdürler, dini bilgileri azdır ve çok kibirli olurlar.

Cin’in ölümü yerde kaybolmakla olur.

İhtiyar Cinler gençleşerek çocukluk hallerine dönerler ve ardından yerde kaybolurlar.

Cinler Neyse Beslenir

Baş yemekleri kemiktir ve diğer bilinende tezektir. Bunun için köylerde tezek yakılırdı. Amaç kötü Cinlerin oralardan uzak tutulmasıdır.

Ev Cinleri, evde sofra kurulduğunda hep beraber yemeğe otururlar. Eğer besmele çekmezsek yanımızda bizimle beraber yemeği yerler ama besleme çekersek sofradan kalkarlar.

Nerede Yaşarlar ve Adları

İnsanlarla beraber yaşayan Cinlere Ummar denir.

Çocuklara musallat olana Ervah denir.

Kötü olana Şeytan denir.

Güçlü Şeytana, Marid denir.

Ondan da güçlü olan İfrit denir.

Erkek olanına Hubs, dişi olanına Habais denir.

Şeytan ve Cinlerden Nasıl Korunacağız

Nas Suresi 1-6

“De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine. İnsanların ilahına sığınırım. Sinsi vesvesecinin şerrinden. İnsanların kalplerine şüphe ve tereddüt sokan. Gerek cinlerden gerek insanlardan.”

Felak Suresi 1-5

“De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Cin Gören İnsan Ne Yapmalı?

Nas Suresi 1-6 ve Felak Suresi 1-5 okumalı.

Cinler Kimlere Musallat Olurlar?

Allah'ı, Peygamberi ve Kuran-ı Kerim’i bilen kişiler üzerinde hakimiyet kuramazlar. Ama bazı durumlar da olabilirler ondan kolayca kurtulmanın yolu Allah'a sığınmaktır.

Kötü insanlara musallat olurlar, insanların zayıf anını kollarlar o zamanlar musallat olabilirler.

Cünüplük durumlarında onun için yıkanmadan gezilmemeli. 

Hiç yorum yok