Cengiz Han Kimdir? Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı İlginç Gerçek

Cengiz Han Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı İlginç Bilgi

Cengiz Han Kimdir? Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı İlginç Gerçek
Cengiz Han'ın adı dünya üzerinde bilinir. Moğol ordusu dünyanın yarısını ele geçirdi. İmparatorluğu, Hazar Denizi ile Pasifik Okyanusu arasında her yere yayıldı ve 23 milyon kilometrekarelik bir alanı (9 milyon mil2) kapladı ve onu en büyük bitişik imparatorluğa dönüştürdü. Cengiz Han, 25 yıl boyunca, 400 yıl içinde ele geçirilen tüm Roma İmparatorluğundan daha fazla toprağı ele geçirmeyi başardı.

Moğol ordusu kesinlikle acımasızdı. Yenilmiş orduların askerlerini mutlu bir son beklemiyordu. Genellikle kafaları kesilmiş, kabartılmış veya bazen erimiş metali yutmaya zorlanmışlardır. Bütün şehirler yıkıldı ve mahkumlar öldürüldü ya da bir kalkan olarak hareket etmek için ordunun önünde yürüdüler.

Ancak, adı artık barbarlıkla eş anlamlı olmasına rağmen, Cengiz Han bazı şaşırtıcı niteliklere sahip bir liderdi.

Mütevazıydı

Cengiz Han kişisel olarak mütevazı bir adamdı. Onun başarılarına anıtlar inşa etmedi. Ölümde bile, alçak gönüllü kalmak istedi. Firavunlar Mısır'da yaptığı gibi kendilerini ayrıntılı anma törenleri yapmış olabilir. Ancak Cengiz Han, işaretsiz bir mezarın içinde gizli bir yere gömülmesi gerektiğine karar verdi.

Ölümünden sonra sadık ordusu dileklerini onurlandırdı. Vücudunu eve taşıdılar, yol boyunca görüştükleri kişileri öldürdüler, böylece bu kişiler yeri açıklayamayacaktı. Cengiz Han'ın adamları, Moğolistan’ın uzak dağlarında ya da inandığınız yere bağlı olarak geniş ovalarda bir yere mezar kazdı. Sonra toprağı sıkıştırmak ve yerini gizlemek için mezarın üzerinde bin at sürdüler.

Cengiz Han gömüldükten sonra, mezarı kuran köleler katledildi ve askerleri mezar mahallinde bir ağaç dikti. Ordu eve döndüğünde Cengiz Han'ın kalıntılarını ortaya çıkarmalarını engellemek için yoldaşları tarafından öldürüldü.

Bugün, arkeologlar ve hazine avcıları, büyük Moğol liderinin son istirahat yerini bulmayı ve muhtemelen gömülü olduğu söylenen hazine sandığını bulmayı umuyorlar.

Moğolistan'da Bir Yazma Sistemi Kurdu

1204 yılında Cengiz Han, günümüze kadar sürekli olarak kullanılan Uygur Alfabesi olarak bilinen Moğolistan'da bir yazı sistemi kurmuştur. Alfabe, Moğol Ordusu tarafından fethedilen Uygur bölgelerinde kabul edildi.

Cengiz Han, okuma ve yazma yeteneğine büyük önem verdi. Moğol İmparatorluğu'nun bütün çocuklarının okumayı ve imparatorluğun bütün yasalarının yazılmasını öğretti.

Bir Meritokrasi Olarak Moğol İmparatorluğunu Düzenledi

Cengiz Han'ın çok sayıda kabilesi vardı ve kontrolü altındaki halkları fethetti. Çoğu fetih milleti, yerli halklar arasında düzeni zorlaştırıyordu ve birçok askeri insan, huzursuzluktan ve yeni düzeni empoze etmeye harcanıyordu.

Cengiz Han farklı bir yöntem seçti. Moğol İmparatorluğunu katı bir meritokrasi olarak yönetmiştir. Kendisi, “İnsanları mutlu değilse bir lider mutlu olamaz” demektedir.

İpek Yolu'nu Yeniden Kurdu

İpek Yolu, Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya üzerinden karaya koşan ticaret yoluna verilen ve Avrupa'nın karlı pazarlarına verilen addır. Kullanılmamıştı çünkü çok tehlikeliydi. Tüccarların geçmek zorunda kaldıkları geniş alanlar, haydutlar için bir sığınaktı.

Cengiz Han'ın yönetimi altında, bütün İpek Yolu ticaret yolu, kontrolünün altına düştü 7000 kilometreden (4.300 mi) bir mesafe. Bölgeyi fethettikten sonraki süreç, tüccarların rota boyunca engelsiz geçmesini sağlayan sakin ve istikrarlı bir dönem olan Pax Mongolica olarak biliniyordu.

Sıkı Bir Hukuk Kanunu Geliştirdi

Moğol toplumu, fethedilmediğinde genellikle çok emredilmiş ve yasalara uyan bir kişiydi. Cengiz Han, vatandaşlarından beklenen davranışı ve kuralları çiğneyenler için verilen cezayı detaylandıran bir Yasak ya da yasa kuralına sahipti.

Moğol İmparatorluğu'nun her vatandaşının Cengiz Han'ın kendisi de dahil olmak üzere bu kurallara uyması bekleniyordu. Benzersiz bir şekilde, zaman dilimi için Cengiz Han bu yasalar için ilahi bir otorite istemiyordu, ama sadece iktidarının otoritesini iddia ediyordu.

Cengiz Han'ın ölüm döşeğinde halkına söz ettiğine inanılıyor: “Yasak'ımdan ayrılırlarsa, alem kayacak ve parçalanacaktır.” Bu, imparatorluğunun 150 yıl içinde tamamen yok edildiği için bir kehanet gibi görünüyor. Yasak'ın hiç kopyası kalmadı.

Askerlerine Sadakat ile Bağlıydı

Birliklerinin refahının Cengiz Han için özel bir endişe kaynağı olduğu söylenirdi. Sözde, “Onları sulu etle beslemek, güzel yurtlarda yaşamak ve onların hayvanlarını zengin topraklarda yemelerine izin vermek istiyorum” dedi.

Bir asker komutanının ihmali ile kaybedilirse komutan cezalandırıldı. Ve eğer savaş alanında yaralı bir asker kalsaydı, komutanı yerine kondu. Bütün ordu subayları, emirleri altındaki erkeklerin refahını sağlamak için büyük boylara gitmek zorunda kaldılar. Ordu, dünyayı fethetmelerine olanak tanıyacak kadar güçlü olan karşılıklı sadakat sistemi üzerinde çalıştı.

Kadın Haklarını Destekledi

Dönem için Cengiz Han, kadınların haklarının bir şampiyonuydu.

Moğolistanlı kadınlar Çin veya İran'daki komşularından kesinlikle daha özgürdü. Atlara binmeyi, savaşlarda savaşmayı, çiftlikleri yönetmeyi ve günün siyasetine katılmayı başardılar.

Kadınların çoğu hala erkeklerden daha az haklara sahip olsa da, bazı kadınlar Moğol İmparatorluğu'nda büyük bir etki bıraktı. Kadınlar kamu görevini üstlendi ve imparatorluğun idaresinde önemli roller üstlendi.

Din Özgürlüğünü Destekledi

Cengiz Han, o zamanların çoğu Moğol olduğu gibi Şamanistti. Yine de, imparatorluğundaki tüm dinlere hoşgörüyü teşvik etti. Tüm mezheplerin dini liderlerini vergileri ödemekten muaf tutmuş ve vatandaşları seçtikleri dinleri özgürce uygulamalarına teşvik etmiştir.

Postacılık Sistemini Kurdu

Cengiz Han'ın daha şaşırtıcı başarılarından biri belki de imparatorluğunun genelinde organize bir posta sisteminin kurulmasıydı. Resmi postaların gönderilmesi için posta istasyonları kuruldu, ancak vatandaşlar, askerler ve ziyaretçiler için de kullanıldı.

Bir Çok Kadına Sahip Oldu

Cengiz Han'ın askeri gücü ve bir imparatorluk kurucusu olarak şüphe götürmez gücü ile tanınmasına rağmen, onun en uzun süreli mirası bir savaşçıdan ziyade bir sevgilidir. Ve DNA araştırmacıları tarafından yapılan yeni bulgular, Cengiz Han'ın oldukça sevgilisi olduğunu göstermektedir. Sadece Orta Asya'da Moğol imparatorunun torunları olan 16 milyon insanın olduğu tahmin edilmektedir.

Cengiz Han'ın hayatı hakkında pek bilinmeyen ilginç bilgiler.

Cengiz Han' kimdir? 1162 yılında dünyaya gelen Cengiz Han 18 Ağustos 1227 yılında hayatını kaybetmiştir.

Cengiz Han, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusudur. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirdi ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında topladı.

Cengiz Han Hayatı Hakkında Bilinmeyen Gerçekler;
 1. Cengiz Han doğduğunda elinde bir avuç kan vardı. Babası bunun gelecekte oğlunun çok büyük bir savaşçı olacağına işaret ettiğini söyledi ve ona en büyük düşmanı Temuçin'in adını verdi.
 2. Babası zehirle öldürülen Cengiz Han çok küçük olduğu için kabilesi ondan emir almak istemedi ve bir çölün ortasında ailesiyle ölüme terk edildi.
 3. 10 yaşında kartalıyla avlanmayı öğrenen Cengiz Han, avını elinden almak isteyen üvey kardeşini öldürdü.
 4. 16 yaşında evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra bir baskın yedi ve karısı kaçırıldı. Uzun süre karısını arayan ve onu kurtarmayı başaran Cengiz Han, karısının hamile olduğunu gördü. Fakat doğan çocuğu hiç dışlamadı ve öz çocuğu gibi bağrına bastı.
 5. Az sayıda askeriyle çok büyük savaşlar kazanmaya başlayan Cengiz Han'ın ünü iyice yayılmıştı. Günden güne asker sayısını arttırdı ve büyük bir ordu kurdu. O zamana kadar kullandığı Temuçin adını Cengiz Han olarak değiştirdi.
 6. Tek amacı Moğolları tek bayrak altında toplamaktı. Bunun için buna engel olanları yok etmeye karar verdi. Buna karşı çıkan en büyük düşmanı Kuzey Çin'di burayı kısa sürede ele geçirdi ve ardından Pekin'de teslim olmak zorunda kaldı. Fakat içlerinde kışkırtıcılar vardı. Bunun üzerine sinirlenen Cengiz Han 350 bin kişiyi aç bırakarak ölmelerini bekledi.
 7. Savaşlardan önce anlaşma için gönderdiği diplomatı öldürülünce, ölüm emrini veren valiyi yakalayarak ağzına eritilmiş gümüş döktü ve öldürdü. Hala siniri geçmeyen Cengiz Han ülkeye saldırarak hayvanlarda dahil hiç bir canlı bırakmadı.
 8. Bunu duyan Ruslar, Cengiz Han'a saldırmaya karar verdi. Rus ordusu Cengiz Han'ın askerlerinden dört kat fazlaydı. Ama onların sonu da farklı olmadı. O gece eğlenen askerler eğlencelerini Rus askerlerin üzerinde yaptı ve hepsi ezilerek öldü.
 9. Cengiz Han ordusunun en büyük sorunu yemek ihtiyacıydı. Bunu da pastırma yöntemiyle çözdüler. Et parçalarını atların eyerlerinin altına koyup güneşte kurutuyorlardı. Bunu gören düşmanlar onları çiğ et yiyen şeytan olarak görüyordu.
 10. Avrupa'ya veba hastalığını yayan kişi Cengiz Han'dır. Teslim olmayı ret eden kaleleri hedef alan Cengiz Han, yaptırdığı büyük bir düzenek ile veba hastalığı bulunan kişileri kaleye fırlattı. Bu yaptığıyla vebayı bütün Avrupa'ya yaymıştı. Avrupa'nın 3'de 1'i veba yüzünden hayatını kaybetti.
 11. Dünya nüfusunun %10'unu öldüren Cengiz Han, en büyük topraklara sahip olan ülkeyi kurdu.
 12. Ele geçirdiği yerlerde bütün kadınlarla ilişkiye giren Cengiz Han'ın genleri bütün dünyaya yayılmıştır. Şuan dünya üzerinde yaşayan her 200 insandan 1'i Cengiz Han'ın soyundan gelmektedir.
 13. Ölmeden üzere verdiği son emir mezarının yerinin gizli kalmasıdır. Cenazeye katılan herkes birbirini öldürerek bunu gizli tutmuşlardır.
 14. Cengiz Han, ele geçirdiği bütün krallıkların mal varlıklarına el koymuşlar. Hazinesi mezarıyla beraber gömülmüştür. Bugüne kadar süren aramalara rağmen mezarı ve hazinesi bulunamamıştır. 
 15. Çoğu imparatordan farklı olarak Cengiz Han, ordusunda ve eyaletinde üst kademelere terfi ettiği insanların geçmişi ve soylarıyla uğraşmadı. Baktığı tek şey, değerlerini kanıtlamalarıydı. Hatta eski düşmanları terfi etti. Benimsediği bu meritokrasi sistemi, başarısının en önemli yönlerinden biriydi.
 16. Cengiz Han'a hakaret etmek akıllıca bir şey değildi. Pers imparatorluğu üzerinde hüküm süren Hwarezmid hanedanlığı, açık ticaret yollarına gönderdiği habercileri öldürdü. Bunun için ceza olarak, imparatorluklarını fethetti ve Pers nüfusunun% 90'ını öldürdü. Fars nüfusun Moğol öncesi sayılarına dönmesi neredeyse 700 yıl sürdü.
 17. Cengiz Han'ın acımasızlığı sayesinde, genellikle inanılmaz genel olduğu göz ardı edilir. Genelde yanlış geri çekilme gibi çeşitli hileler kullanarak ve düşmanları daha büyük bir orduya sahip olduğu düşüncesine kandırmak için sayısız savaşlar kazandı. Belki de bunun en büyük ifadesi, Çin'i yalnızca 90 bin kişiyle işgal etmesi ve bunların 1 milyondan fazla güçlü olduğunu ve birkaç savaşta neredeyse yarısını öldürdüğü gerçeğini yitirmesidir.
 18. Cengiz Han, daha önce hiç kimsenin yapmadığı ve o zamandan beri hiç kimsenin yapmadığı şeyi gerçekleştirdi. Acımasız askeri güç sayesinde, tarihin en büyük ordularından birini topladı ve dünyanın gördüğü en büyük bitişik imparatorluğu inşa etti.
 19. Sadece İngiliz İmparatorluğu'na genel büyüklük açısından baktığımızda, Cengiz Han'ın Moğol İmparatorluğu, Asya'nın çoğunu kontrol etti ve 13. yüzyılda dünya nüfusunun dörtte birini talep etti. Onun fetihleri ​​sadece antik dünyayı değiştirmez, aynı zamanda dalgalanma etkisi bugün de görülebilir.
 20. Örneğin, son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar dünya genelinde erkeklerin yüzde 0,5'inin (çalışma sırasında yaklaşık 16 milyon insanın) genetik soyunun Cengiz Han'ın erkek soylu soydaşlarına geri dönebileceğini göstermiştir.
 21. Böyle büyük bir gücün ve etkinin bir fatihi olan Cengiz Han, Moğol folkloruna göre doğumdan bir lider olmaya mahk wasm edildi. Yerel gelenek, doğum sırasında elindeki kan pıhtılarının - Kuzey Moğolistan'ın 1162 dağlarındaki dağlarında - bir hükümdar olacağı anlamına geldiğini iddia ediyor.
 22. Ancak, Cengiz Han ile ilgili bu ilginç gerçeklerin gösterdiği gibi, onun hakkında bildiğimiz şey, hayatının, bugün dünyanın hâlâ hissedeceği bir anıtsal etki olduğunu kanıtlıyor.
Cengiz Han, onun acımasız sömürüsünü duyan herkesle rezonansa giren bir isim. Tarih kitapları onu milyonlarca Asyalı ve Doğu Avrupa insanını katleden acımasız bir imparator olarak tasvir ediyor. Bununla birlikte, dini ve ırkçı hoşgörüyü de uyguladı ve Moğol İmparatorluğu kadınların liderliğine değer verdi. Han, Moğolistan'a da hukuk ve uygarlığı getirdi ve kendi ülkesinde bir kahraman olarak kabul edildi.

Peki gerçek Cengiz Han kimdi?

Cengiz Han, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusudur. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirdi ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında topladı.

Doğum tarihi: 1162, Dülün-Boldak
Ölüm tarihi ve yeri: 18 Ağustos 1227, Yinchuan, Çin
Çocuklar: Ögeday, Cuci, Tuluy, Çağatay Han, Alakay Beki, Checheikhen, Altani, Alaltun, Gelejian, Tümelün, Koçin-beki
: Börte (e. ?–1227), Isukhan Khatun, Abika Khatun, Gunju Khatun, Gurbasu Khatun, Khulan khatun, Yesugen, Yesui, Heda'an

Ebeveynler: Yesügey, Höelin

1 yorum:

 1. Moğol Lideri Cengiz Han20 Şubat 2019 19:16

  Dünyanın hiç bir zaman unutulmayacak en büyük liderlerinden biri Cengiz Han'dır. Onun hayatını her zaman merak etmişimdir. Burada onunla ilgili ilginç bilgilere sahip oldum.

  YanıtlayınSil