Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı 5 Alfabe

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Hangileridir?

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı 5 Alfabe
Dünyaya egemen olmuş bir ırk olan Türkler asırlardır dünyada var olmaktadır. Kullandığı ve konuştuğu alfabeler, diller zamanla değişmiştir veya üzerinde alıntılar yapılmıştır. Türkler tarihi boyunca farklı diller kullanmış ve bir çoğunun üzerinde ekleme yapmıştır. Dil ve alfabe konusunda 5 farklı alfabe bizlere yansıtılmıştır.
  1. Göktürk Alfabesi
  2. Uygur Alfabesi
  3. Arap-İslam Alfabesi
  4. Kiril Alfabesi
  5. Latin Alfabesi
Göktürk Alfabesi ; Hunlar, Göktürkler ve Türk kavimler kullanmıştır. 38 harften oluşmaktadır.
Uygur Alfabesi ; Uygurlar tarafından oluşturulmuştur. 18 adet işaretten ve sembolden meydana gelmiştir.
Arap-İslam Alfabesi : Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonra bu alfabe ön plana çıkmıştır ve kullanılmaya başlanmıştır. Arap alfabesi 28 harftir ancak Türklerin kullandıkları 31 ile 36 harften meydana gelmektedir.
Kiril Alfabesi ; Ruslar sınırları içinde Türklere bütünlüklerini bozmak amacıyla tek bir alfabe yasağı koyarak farklı semboller ve şekillerle dolu alfabeler koymuştur. 38 harftir ve Rusya'daki Türkler kullanmaktadır.
Latin Alfabesi ; 1925 yılında ilk kez Azeri Türkleri tarafından kullanılmıştır. 1928 yılında ise Türkiye Cumhuriyetinde kullanılmaya başlanmıştır. 

etiketler; 
türklerin kullandığı alfabeler ve özellikleri
türklerin kullandığı alfabelerin araştırılması
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir?


Hiç yorum yok