Makhlyes: Hermafroditlerin Kabilesi

Makhlyes: Hermafroditlerin Kabilesi

Makhlyes: Hermafroditlerin Kabilesi
Etiyopya'da Makylhes adında bir ülke vardı. Ve Yunanlılara ve Romalılara göre, bütün ülkelerindeki her insan birermafroditti. Romalıların da söylediği şey kesinlikle budur. Yunanlılar, Makylhes'le ilk temasta bulunan insanlardı ve kadınları adil bir şekilde tedavi ettikleri halde, onlara hermafrodit adını vermediler. Herodotus onlar hakkında yazdığı zaman, kadın savaş tanrılarına ibadet ettiklerini ve kadınların taş ve sopalarla savaşarak onu kutladıklarını söyledi. Genitallerinden tam olarak bahsetmemişti, ama Aristotle daha sonra insanlarının vücudunun sağ tarafında bir kadın göğsü olduğunu iddia ederdi. Ve Romalı yazar Calliphanes, daha sonra tamamen birermafrodit olduklarını iddia edeceklerdi. Eğer Calliphanes'e inanılacaksa, her iki organ da bu insanlar için işe yaradı. Ona göre, Makylhes “aynı kişideki iki cinsiyeti birleştirir ve dönüşümlü olarak her birinin işlevini yerine getirir.”

Hiç yorum yok