Y ve Z Kuşağı Yapay Zeka ile Tanışmaya Hazır Mı?

Y ve Z Kuşağı Yapay Zeka ile Tanışmaya Hazır Mı?

Y ve Z Kuşağı Yapay Zeka ile Tanışmaya Hazır Mı?
Günümüz dünyasında kuşakları incelediğimizde özellik Y ve Z kuşaklarının genç kuşaklar olduğunu görmekteyiz. Bu kuşaklara baktığımızda Y kuşağının sabırsız olduğunu ve çalışma hayatına hemen yönetici olarak başlamak istediğini ve para kazanmak için çalışmayı tercih ettiğini ve bu doğrultuda kendi görüşlerinden asla vazgeçmediklerini görmekteyiz, Z kuşağını ele aldığımızda ise artık sokakta birdirbir oynamayan bir kuşak geliştiğini ve İpad’leriyle sosyalleştiklerini görmekteyiz.

Peki bu iki kuşak yapay zekayla tanışmaya ne kadar hazırdır? Yapay zeka ile yaşayabilmeye yatkın olacaklar mıdır? Burada bu soruları cevaplarken farklı nesillerin iş yaşamına, teknolojiye, yapay zekaya ve hatta hayata uyum sağlamaları değişiklik göstermekte olduğunu göreceğiz.

Ama öncelikle kısaca Y ve Z kuşağının özelliklerini incelemekte fayda görmekteyim.

Y nesli, 1980-1999 arası doğanlardır. Y neslinin en yaşlısı 33, en genci ise 14 yaşındadır. Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliği taşırlar. Çünkü onlar bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar. Belirlenen mesai saatleri arasında çalışmayı sevmiyorlar. Bu yüzden, iş saatinden ziyade işe odaklanmaları gerekiyor. Bu durumda onları işin bir parçası haline getirmek önemlidir. X nesline göre Y neslinin örgütsel bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirdikleri de söyleniyor [3]. Bir an önce yönetici olmak ya da kendi işlerini kurmak istiyorlar. Onlar, iş hayatını sadece yaşamlarını sürdürebilmek için değil, daha rahat para harcamak için istiyorlar. Y nesli, çok farklı kişisel özellikler taşımakta ve özellikle üniversitelerden yeni mezun olanları kapsamaktadır. Y neslinin uyumsuz olduğu, kendisinden farklı düşünenleri acımasızca eleştiri yağmuruna tuttuğu da bir gerçek. Bu durum aşırı bireyci olmasından ve otorite tanımamasından kaynaklanıyor. Bu nesil kural tanımıyor.

Z nesli ise 2000 yılı ve sonrası doğanlara denir. En büyüğü 13 yaşındadır. İnternet ve mobil teknolojileri kullanmayı seviyorlar. Günümüzde yaygın olan akıllı telefonlar, ipad’ler ya da tablet bilgisayarlar ile her alanda aktifler. Özellikle internet aracığıyla sosyalleşmeyi tercih ediyorlar. Diğer nesillerden farklı olarak, internet ve teknoloji ile doğdukları tabir edilir. Ülkemizin %17’sini oluşturuyorlar . Oyuncak yerine ipad’lerle oynarlar ve teknoloji ile birlikte büyürler. Bu yüzden de çabuk tüketen bir nesildir. Fakat internet ile fazla haşır neşir olduklarından aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilme yeteneklerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Söz konusu bu yetenek aynı zamanda Y neslinde de yaygın olarak görülüyor.

Bu kuşakların eklektik yapıda olmaları, bir çok işe aynı anda odaklanabilmeleri ve aynı zamanda teknoloji ile birlikte yetişmeleri esasında her iki kuşağında yapay zeka ile tanışmaya ve hayatlarında yapay zekayı kullanmalarında adapte olmalarına engel olmayacak bir durumun olmadığını gösteriyor. Ancak bu iki ayrı kuşağın karakteristik özelliklerini incelediğimiz. Y kuşağının Z kuşağından daha hazır bir görüntü çizdiğinin kanaatindeyim. Çünkü Y kuşağı geçtiğimiz yıllarda patlak veren gezi olaylarında sosyal medyayı ve çeşitli yapay zekaların olduğu aplikasyonları kullanarak nasıl birlik olabildiklerini tüm dünyaya gösterdiler. Bu durum onların gerekli durumlara ne kadar çabuk adaptasyon gösterdiğini ve teknolojiyi ne kadar doğru kullandıklarının göstergesidir. Özellikle y kuşağının adalet algısının yüksek olması da bu teknolojileri elinde bulundurduğu takdirde emin ellerde olacağının temennisi olduğunu düşünüyorum. Ancak Z kuşağının karakteristik yapısını incelediğimiz Y kuşağının aksine narsist bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Hiç kuşkusuz Z kuşağı da teknolojiyi rahatlıkla kullanabilecek donanıma sahip olduğu aşikardır. Ancak yapay zeka gibi insanlar için tehlikeli sonuçların olabileceği bir teknolojinin böylesi narsist bir yapıya sahip kuşağın elinde olacak olması ne kadar doğru olabilir? Ben böylesi bir durumda Z kuşağının yapay zeka konusunda sınıfta kalacağını düşünmekteyim.

Yazar; Bekir BATMAZ

Hiç yorum yok