Çalışma Hayatının En Temel Sorunu: Nepotizm Nedir?

Çalışma Hayatının En Temel Sorunu: Nepotizm Nedir?


Çalışma Hayatının En Temel Sorunu: Nepotizm Nedir?
Nepotizme anlamsal olarak baktığımızda özellikle çalışma hayatında çok rastladığımız, akrabalara yönelik yapılan ayrıcalıkları ifade eden bir kavram olduğunu görmekteyiz. Kavramın tarihsel geçmişine baktığımızda , Katolik, papalar, hristiyan din adamları tarafından öz yeğenlerini Hristiyan din mabedi olan kiliseler içerisinde kardinallik gibi önemli pozisyonlara getirmelerine veya çok kolay bir şekilde sınıf atlamalarına dayanmakta ve Latince yeğen anlamına gelen “Nepos” sözcüğünden gelmektedir.

Bu kavramın günümüzdeki karşılığı ise, özellikle iş yaşamında, bazı kişilerin sırf birilerinin kan bağı olmasından veya akrabası olmasından dolayı işe alımlarda veya işyerinde yapılan terfilerde ayrıcalık sahibi olması şeklinde nitelendirilmektedir. Oluşan bu durum, işyerinde hem haksızlıklara yol açmakta hem de iş yerinde çalışan personellerin çalışma motivasyonlarını düşürerek onların işinde verimsiz olmasına sebebiyet vermektedir. Nepotizm uygulandığı takdirde, işe alımlarda ve terfilerde, objektif kriterler yerine sadece kan bağı ilişkileri dikkate alınmaktadır. Bu durum, iş yeri bağlılığına göre alım ve terfi yapılmasının önüne geçmekte ve şirketlere son derece büyük zarar vermektedir. Zira işin ehli olmadığı halde, sırf akrabalık bağı sebebiyle işe alınan veya terfi ettirilen kişiler, kendilerine yüklenen sorumlulukları yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkları için yerine getirememektedirler. Nepotizme ilişkin günümüze en yakın verilebilecek örnek ise, A.B.D. başkanı seçilen Donald Trump’un damadı Jared Kushner’ı kendisine danışman olarak ataması verilebilir.

Yazar; Bekir BATMAZ

Hiç yorum yok