Otçul Hayvanlar Hakkında Bilgi

Otçul Hayvanlar Hakkında Bilgi

Ot ile beslenen hayvan türleridir. Diğer bir isimle "otobur" olarak da isimlendirilir.
  1. Etinden ve sütünden yararlandığımız hayvanlardır.
  2. Çene yapıları ot, bitki ve yaprak gibi yeşillikleri yemek için uygundur.
  3. At, tavşan, kirpi, koyun, inek vs. gibi hayvanlardır. Bu hayvanların diş yapıları ve sindirim sistemleri selülozu sindirecek şekilde özelleşmiştir.
  4. Bilimsel isimleri ise Herbivorlar olarak bilinir.
  5. Otoburlar bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Karasal ortamdaki otobur formlarının esasını böcekler, kemirici memeliler, ve geviş getirenler oluşturur.
  6. Otçul hayvanlarda sadece bitkilerle beslenirler.
Sadece Ot ile Beslenen Hayvanlara Örnekler
At, tavşan, kirpi, koyun, inek, kunduz, kapibara, deve, fil, gergedan, deniz ayısı, Amerikan bizonu, zürafa, zebra, keçi, maymun vs. hayvanlardır.

otçul hayvanlar hakkında bilgi


Hiç yorum yok