Hypsilophodon Dinozoru Hakkında Bilgi

Hypsilophodon Dinozoru Hakkında Bilgi

Hypsilophodon İngiltere'nin Erken Kretase dönemine ait bir ornithopod dinozor cinsidir. Hypsilophodon'un ilk kalıntıları 1849 yılında bulundu ve 1869 yılında türü Hypsilophodon foxii olarak adlandırıldı.

  1. Ağırlık ortalama 20 kilo.
  2. Uzunluk ise 2 metre civarında.
  3. 145 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor.
  4. Hypsilophodon hakkında büyüleyici bir gerçek, muhtemelen son derece hızlı bir şekilde çalışabilen küçük bir otobur dinozor olmasıydı. 
  5. Muhtemelen, kozalaklı bitkiler, otsu tohum bitkileri ve kulüp eğrelti otlarını içerecek olan zamanın yerli bitkileriyle beslendi.
  6. Bu dinozorun fizyolojisinin son önemli özelliği, bitkileri kavramak için eller gibi kullanabildiği küçük ön ayakları olmasıdır.
  7.  İki ayaklıydı, iki ayak üzerinde koştu ve 5 cm uzunluğunda küçük bir kafatası üzerinde boynuzlu bir gagası vardı. 

Hiç yorum yok