Efsanevi Yaratık : İtbaraklar

İtbaraklar Hakkında Bilgi

İtbarak efsanesi nedir?

  1. Oğuz Kağan destanı olarak bilinir.
  2. Köpek başlı insan olarak bilinen efsanevi yaratıklar.
  3. Oğuz Kağan destanına göre itbarakların ülkesi kuzeyden batıya kadar uzanan karanlık bir yerdeydi. Oğuz Kağan onlara büyük bir akın yapmış fakat yenilgi ile ayrılmıştır. İki dağ arasında bulunan dere kenarındaki büyük bir ağacın içerisine saklanarak hayatını kurtarmıştır.
  4. Diğer bir yandan ise bunlara "Kurt Adam" da diyebiliriz.
  5. Şuan Avrupa'da hikayelere de konu olmuştur. Orada ise "Borus" olarak bilinmektedir. Avrupa hikayelerinde ise itbarakların yurdu "Finlandiya ve Rusya" arasında bir yerde yer alıyor.
Destanda yazılanlar ise şöyle;
Türkler "Barak" derlerdi, Kara tüylü köpeğe, Böyle ad verirlerdi, büyük soylu köpeğe. Aslında efsaneler, bir köpek anarlardı. Onu da köpeklerin, atası sayarlardı. Bu köpek soylu idi, çok büyük boylu idi, Av çoban köpekleri, hep onun oğlu idi. Kuzey-batı Asya'da güya "İt-Barak" vardı, Türklerse İç Asya'da, onlara uzaklardı. Başları köpek imiş, vücutları insanmış, Renkleriyse karaymış, sanki Kara Şeytanmış. Kadınları güzelmiş, Türklerden kaçmaz imiş, İlâç sürünürlermiş, ok mızrak batmaz imiş. Destanda denilmiş ki, Oğuz-Han yenilmişti, Bir adaya sığınıp toplanıp derilmişti. On yedi sene sonra, Oğuz onları yendi. Kadınlar yardım etti, orada savaş dindi. Oğuz bu bölgeleri, "Kıpçak-Beğ'e il verdi, Bunun için Türkler de, oraya "Kıpçak" derdi.
İtbaraklar Hakkında Bilgi


Hiç yorum yok