Gideonmantellia Kısa Bilgi

Gideonmantellia Kısa Bilgi

Gideonmantellia dinozoru.

  1. Gideonmantellia, 1982'de amatör paleontolog José María Herrero tarafından Galve İspanyol Köyü yakınındaki Erken Kretase yaşlı bir tınlı kuyuda bulunan bir ornitopod dinozorudur.
  2. Vetebral kolonundan 104 solunum ve her iki arka plandan bilindiği kadarıyla, en eksiksiz İspanya'dan bilinen ornitopod (ve herhangi bir damganın en eksiksiz dinozorlarından biri).
  3. Ancak, otuz yıldır fosil bulanık gübresinin maruz kaldıkları çeşitli aşamalarında göreli tamamlanma ve uzman gözlemine rağmen, bir adamın on sekiz yıllık sevgi emekinden sonra, sadece 2012'de resmi olarak seçildi.
  4. Dinozor soy ağacının ornithopod dalında Gideonmantellia Orodromeus, Haya ve Hypsilophodon'dan daha türemiştir. Thescelosaurus'a en yakın gibi görünüyor.
  5. Gideonmantellia bir otçuduydu. Kretase döneminde ve Avrupa'da yaşıyordu. Fosilleri Valencian Topluluğu (İspanya) gibi yerlerde bulunmuştur.

Hiç yorum yok