İlk Bilimsel Düşünceler

İlk Bilimsel Düşünceler

Bu kategoride bilim dünyası hakkında bazı ilginç bilgiler toplayacağız. Onun için geçmiş çağlardaki bilimi merak ediyorsanız "Kategoriler" kısmından "Bilim" kategorisine giriş yapınız. Bilim geçmiş çağlarda din ve felsefe üzerinden yapılıyordu.

Eski Mısırlılar
 1. Eski Mısır Uygarlığı dünya tarihinin en eski uygarlıklarından biridir.
 2. Yaklaşık olarak 5000 yıl önce başlayan Eski Mısır Uygarlığı ortalama 3000 yıl sürmüştür.
 3. Becerikli olan bu uygarlık özellikle yapı ve inşaat konusunda oldukça bilgiliydi.
 4. Mısır'ın zanaatkarları haricinde bilgili gökbilimci ve rahipte yetiştiriyordu. Hatta Ay ve Yıldızları inceleyerek bayramlarını ve takvimlerini ayarlıyordu.
 5. 1 yılı 365 güne ayıran takvimi İmhotep adında biri önermiştir. 
Pythagoras
 1. Sisam adasında doğan ve Yunan filozofların saygı gösterdiği yere göğe sığdıramadığı kişi.
 2. Çocukluğunda Mısır'a gitmiş ve orada öğrendikleriyle herkesi etkilemiştir.
 3. Daha sonra dini önder olan Pythagoras bir topluluk kurmuştur. Bu topluluğa "Pythagorasçı Tarikat" demiştir.
 4. Evren hakkında konuşan Pythagoras evreni 2'ye ayırmıştır. Evrende sayıların önemi ve her şeyin dengeli olduğu düşüncesi. 
 5. Dünyanın küre olduğunu düşünüyordu.
Mezopotamyalılar
 1. Şuanki Irak'ın bulunduğu bölgeler. Sümer ve Babil uygarlıkları da buradan çıkmıştır.
 2. M.Ö 4000 yılında ortaya çıkan Sümerliler matematik ve gök bilimi üzerine oldukça profesyoneldi.
 3. Büyük ve inanılmaz güzellikte Ziggurat adında tapınaklar yapmıştır.
 4. Çiviyazısını icat eden uygarlıktır. Onluk birimlere ve altmışlık birimlere dayalı sayıları kullanmışlardır.
 5. Babil Uygarlığı ise MÖ. 1900 yıllarında ortaya çıkmış ve yaklaşık 1300 yıl ayakta kalmıştır.
 6. Güneş ve Ay tutulmasını inceleyen Babilliler ayrıca Merkür, Venüs ve Ay üzerinde bir çok inceleme yaptılar.
 7. Bazı yıldızlara isim vererek gökyüzünü bölgelere ayırdılar. Böylece Yunan Astrolojisi oluşmaya başladı.
 8. Gezegenleri ve yıldızları inceleyen Babil Uygarlığı topladıkları bilgileri çizerek sakladılar. Böylece gezegenlerin durumlarını önceden kestiriyorlardı. 
 9. Dünya görüşleri farklıydı. Dünyayı denizde yüzen bir kara parçası olarak düşünüyorlardı.
Orta Amerika
 1. Meksika ve Orta Amerika civarlarında bir kaç tane uygarlık gelişmiştir.
 2. En büyük 2 uygarlıkları Aztek ve Toltek'di.
 3. Bu uygarlıkların Mayalar tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir.
 4. Mayalar, dünyayı ağaç ve kuş çiftine benzetmektedir. Yani onlara göre Dünya, bir gölde timsahın sırtında gitmektedir.
Miletoslu Thales
 1. Yunan Bilim okullarının ilk ve en önemlisi Doğu Akdeniz'de kurulmuştur.
 2. Türkiye sınırlarının içerisinde bulunan Miletos'ta ortaya çıkab Thales matematikçi ve gök bilimciydi.
 3. Her şeyin hammaddesinin su olduğunu söyleyen Thales'te dünyanın suda yüzdüğünü düşünüyordu.
 4. Dinsel değil bilimsel düşünen Thales, örnek verecek olursak, depremlerin kızgın Tanrılar tarafından yapıldığını değil, okyanustaki sıcak sudan kaynaklandığını söylemiştir.
En Eski Yunan Bilimi
 1. Eski Yunanda bilimle uğraşanlara, "Bilgi Aşığı" yani "Filozof" denilmekteydi.
 2. Yunanlılar o dönemde matematik, biyoloji, coğrafya, gök bilimi alanlarında oldukça büyük incelemeler yapmıştır. Geleceğe yardımcı olacak bir çok bilgi toplamıştır.

Hiç yorum yok