Atomun İç Yapısı Nasıl Bulundu?

Atomun İç Yapısı Nasıl Bulundu?

Atomun İç Yapısı araştıran bilim adamları.

1900'lü yılların başında bilim insanları evrenin yapısını açıklamaya çok yaklaştıklarını söylediler. Maddeyi atom denen minicik bölünemez parçacıkların devinimiyle açıklıyorlardı.

Münih Üniversitesinde profesör olan Max Planck, 1900 yılında "kuantumlanan enerji" hakkında kısa bir makale yazdı. Einstein ise, Planck'ın çalışmasına bakarak elektromanyetik ışınımın dalgalardan oluşmadığını aslında kesintili olduğunu ve mini enerji parçalarından meydana geldiğini söyledi. Bu sözler üzerine Planck'ın araştırması devrim yaratmadı. Kuantum mekaniği Newton yasalarından farklı olarak maddenin ya dalga yada parçacık gibi davrana bildiği düşünüldü.

20. yüzyılın en çok tanınan bilim adamlarından biri Albert Einstein. Görelilik kuramları ve enerjinin kuantumlanmasıyla tanınmaktadır. Bunları ikisi de atom ve parçacıklarının devinmesinde önemlidir. 1905 yılında bilimin temel düşünceleri hakkında çok önemli 3 makale yazdı. 1909 yılında Zürih Üniversitesinde profesör oldu ve 1914 yılında Berlin Üniversitesine geçiş yaptı.

Görelilik konusunda ilk makale Newton'un zaman ve devinimle ilgili sabit ölçüm görüşünü alt üst etti. Einstein bütün hareketlerin göreli olduğunu bütün ölçebildiğimizin bir başka şeye göre ne kadar hızlı hareket ettiğimiz olduğunu gösterdi. Hareket eden cisimlerin kütlesi ile enerjisi arasında onun E=mc2 denkleminde ilişki vardır. Bu formül bütün nükleer enerji elde etme yöntemlerinin temelidir.

Ernest Rutherford önemli bir bilim adamıdır. Atom çekirdeği konusunda önemli işler yapmıştır. X-ışınları ve uranyum üzerinde çalışmalar yaptı. Ernest daha sonra Montreal McGill Üniversitesinde profesörlü oldu. Britanya'da radyoaktif maddelerin yaydığı alfa parçacıklarını kullanarak atomun yapısını önemli ölçüde deneyde gördü. Bu deneyler sonunda atomun yapısı hakkında ayrıntılı bir resim çizdi. Atomun içerisinde yer alan çoğu maddenin ortadaki mini çekirdekte toplandığını, daha hafif olan elektronların ise Güneş'in çevresindeki gezegenler gibi çekirdeğin etrafında döndüğünü düşündü.

Niels Bohr, doktora derecesini aldıktan sonra İngiltere'ye Rutherford'un yanına çalışmaya gitti. 1913 yılında atomun yapısıyla ilgili tamamen farklı bir model oluşturdu. Bu yeni model Rutherford'un düşüncelerini kuantum mekaniğinin altında yatan düşüncelerle birleştiriyordu. Bohr'un bu modeli bugün yerini yine başkasına bırakmıştır fakat yol gösterici olarak hala incelenmektedir. Bohr, Danimarka'yı işgal eden Nazilerin deneylerine yardımcı olmak istemedi. Ardından öldürüleceğini düşündü ve İsveç'e kaçtı. Orada da kendini güvende hissetmeyen Bohr ardından ABD'nin yolunu tuttu.

Hiç yorum yok