Sosyal Politika Açısından Sosyal Güvenliğin Önemi

Sosyal Politika Açısından Sosyal Güvenliğin Önemi

Sosyal politikanın araçları arasında sıralanan sosyal güvenlik neden sosyal politika açısından önemlidir?

Gelişmiş bütün ülkelerde sosyal güvenliğin finansmanına ayrılan pay GSYİH'in %20-%35 arasındadır. Yani gelişmiş ülkelerin sosyal güvenliğe harcadıkları para askeriyeye, savunmaya, sağlığa, eğitime harcadıkları paydan fazladır. Bu durum gösteriyor ki sosyal politika açısından sosyal güvenlik önemli bir araçtır.
Diğer bir yandan sosyal politika ile toplum içerisinde engelli, yaşlı, çocuk, kadın ve eşcinsel gibi grup hedeflenir. Ancak sosyal güvenlik toplumun tümüyle ilgilenir. Bu da sosyal politika açısından sosyal güvenliği önemli kılmaktadır.
Kapitalist sistemde üretim ve bölüşüm iki temel sorun alandır. Sosyal politika bu iki temel sorunu çözmeye çalışır. Bu kapsamda sosyal politika açısından bölüşüm sorunuyla ilgili olarak sosyal güvenlik kullanılabilecek en temel amaçtır.
Bölüşüm gelirin topluma adil bir şekilde dağıtılması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda gelirin adil dağılması için devlet sisteme müdahale eder. Vergi alır, sosyal transfer harcaması yapar. Bu harcamalar çok para kazanandan az para kazanana doğru yapılan transfer harcamalarıdır.
Bu bağlamda devlet, kapitalist sistemin ortaya koyduğu birincil gelir dağılımı daha adil bir gelir dağılımı olarak nitelendiren ikincil gelir dağılımına çevirmeye çalışır. Bu durumda devreye sosyal güvenlik sistemi girmektedir. Sosyal güvenlik sistemine baktığımızda içinde bizi sosyal risklere karşı koruyan fonların mevcut olduğunu görmekteyiz. Bu demektir ki bugün çalışan aktif sigortalılardan pasif sigortalılara doğru bir gelir transferi vardır. Bu SG sayesindedir. Bu durum sosyal politika açısından sosyal güvenliğin ne denli kullanışlı bir araç olduğunu göstermektedir.

Sosyal Politika Açısından Sosyal Güvenliğin Önemi


Hiç yorum yok