Ali Kuşçu Kimdir? Hayatı Hakkında 11 Bilgi

Ali Kuşçu Kimdir? Hayatı Hakkında 11 Bilgi

1403 yılında Semerkand'da doğan Ali Kuşçu, astronomi ve matematikçi olarak bilinmektedir.


 1. Babasının adı Muhammed'dir. Babası, Timur İmparatorluğunun Sultanı ve astronomu Uluğ Bey'in kuşçusu olarak görev yapmaktaydı. Bu yüzden ailesi "kuşçu" lakabıyla bilinmekteydi.
 2. Küçüklüğünden beri matematik ve astronomiye ilgili olan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızade Rumi, Muinuddin Kaşi ve Gıyaseddin Cemşid'den ders aldı.
 3. Bu eğitimle yetinmeyen Ali Kuşçu, Kirman'a gitmeye karar verdi. Buraya geldikten sonra kısa bir eğitimin ardından Hall-ü Eşkal-i Kamer adlı eserini yazdı.
 4. Buradaki eğitimini de tamamlayan Ali Kuşçu doğduğu yere geri döndü. Burada Uluğ Bey'in yardımcısı ve rasathaneye müdür oldu.
 5. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Ali Kuşçu'ya büyük saygı gösteriyordu. Osmanlı ile barışmak için Ali Kuşçu'dan yardım istedi. 
 6. Uzun Hasan'ın adına görüşme yapan Ali Kuşçu, 2. Mehmet'in daveti ile İstanbul'a geldi.
 7. Akkoyunlu ve Osmanlı sınırında, Fatih Sultan Mehmet'in emriyle büyük bir coşkuyla karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris görevine getirildi.
 8. Burada Arap grameri ve felsefe alanında bir çok eserler yazmıştır.
 9. Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik eserleri bir araya toplanarak ders kitabı olarak okutulmaya başlanmıştır.
 10. İstanbul Fatih'te "Güneş Saati" yapmıştır.
 11. 16 Aralık 1474 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.
Ali Kuşçu Kimdir? Hayatı Hakkında 11 Bilgi


Hiç yorum yok