Farabi Kimdir? Hayatı Hakkında 8 Bilgi


872 yılında Kazakistan'da dünyaya gelmiştir. Farabi, yorumları, incelemeleri ve düşüncesiyle İslam aydını olarak tanınmaktaydı.

  1. Bütün kitaplarını Arapça yazmıştır. Yaşamı sırasında Bağdat, Mısır ve Halep çevrelerinde yaşamıştır.
  2. Aristo'nun bütün eserlerini toplayarak Arapça'ya çeviren Farabi, bu yazıları da herkesin anlayacağı dilde yazmıştır.
  3. İslam dünyasının daha iyi anlaşılması için katkıları büyük olmuştur.
  4. Farabi, mantık dışında dil bilgisi, epistemoloji, ve dil felsefesi, doğa felsefesi, psikoloji ve metafizik üzerinde de uzmanlaşmıştır.
  5. 100'ü geçik eseri vardır fakat tam sayısı belli değildir. Günümüze gelen eserleri için çok azdır. Bu eserleri Aristo'yu yeniden anlama konusunda ve onun önemi konusunda büyük rol oynamıştır. 
  6. Son yıllarda müzik, din ve siyaset felsefesiyle de ilgilenmiştir ve bu konularda da bazı eserler yazmıştır.
  7. Orta çağda yaşayan aydınlar, Farabi'nin mantıktaki dehasını ve titizliğini onun ününün temeli olarak görür. 
  8. Dilin kökenini ve gelişimini hiç bir filozof, Farabi kadar sağlam dayanaklarla net bir şekilde açıklayamamıştır. Farabi dilin bir defada değil aşama aşama ortaya çıktığını kabul eder. Farabi'ye göre ilk olarak işaret diliyle konuşuldu ve daha sonra sesli dile geçildi.
#farabi hakkında ilginç bilgiler

Farabi Kimdir? Hayatı Hakkında 8 Bilgi


Hiç yorum yok