6 Yol ile Düşünceyi Geliştirme

6 Yol ile Düşünceyi Geliştirme

Bu yöntemlerle beyninizi daha iyi çalıştırarak geliştirebilirsiniz.


  1. Benzetme; bir varlığı başka bir varlığın özellikleriyle anlatmaya denir.
  2. Sayısal Verileri Kullanma; düşündüğün şeyi kanıtlaman gerekiyor bunun için istatistiksel bilgilerden yararlanmalısın.
  3. Tanık Gösterme; savunduğun düşüncenin doğruluğuna inanan insanlara tanık denir. Bir yazıda bile ona inanan kişinin adını geçirirsen yazı daha da güvenli hissedilecektir.
  4. Örneklendirme; düşündüğün şeyi daha kolay dille başka örnekler vererek anlatılması. Somut hale getirilmesi anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
  5. Karşılaştırma; varlıkların özelliklerini karşılaştırma farklılıklarını ortaya koyma.
  6. Tanımlama; varlığın ne olduğu kesin olarak deliller halinde anlatılmasına tanımlama denmektedir.
6 Yol ile Düşünceyi Geliştirme


Hiç yorum yok